Ga verder naar de inhoud

Algemene voorwaarden

1.1. Dine In Taste GmbH, Schönhauser Allee 148, 10435 Berlijn,  hierna (“getvoila”) exploiteert een online platform dat klanten de mogelijkheid biedt om www.getvoila.com en bijbehorende websites en apps te bezoeken (gezamenlijk “platform”). getvoila koopt diverse cateringdiensten in bij partners en verkoopt deze vervolgens onder eigen naam aan klanten.

 

1.2. De volgende Algemene Voorwaarden voor Klanten (“Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op het gebruik van het platform door de klant, de daaruit voortvloeiende contractuele relaties, evenals op de bestelling van cateringdiensten door de klant en de overeenkomsten daarmee geconcludeerd. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden van de klant zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

 

1.3. De klant kan zich gratis registreren om het platform te gebruiken. Bij registratie en anderszins gebruik van het platform is de klant verplicht waarheidsgetrouwe, actuele en volledige gegevens op te geven die nodig zijn voor een goede afhandeling van de bestelling, zoals voor- en achternaam, afleveradres, betaalgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. In het bijzonder kan valse informatie aanleiding geven tot burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de klant. De klant zal zijn toegangsgegevens niet doorgeven, deze veilig en ontoegankelijk houden voor onbevoegden en zal getvoila onmiddellijk in tekstvorm op de hoogte stellen bij verlies of doorgeven ervan. De klant is aansprakelijk voor alle bestellingen, inclusief onrechtmatige bestellingen, die met behulp van zijn toegangsgegevens worden gedaan, voor zover hij daarvoor verantwoordelijk is. 

1.4. Het platform en de daar aangeboden cateringdiensten zijn gericht op klanten als eindgebruikers in Nederland, Duitsland en Oostenrijk; De bestelde cateringdiensten zijn niet bestemd voor verdere wederverkoop door de klant. Om deze reden accepteert getvoila alleen bestellingen van klanten in normale huishoudelijke hoeveelheden.

1.5. Alleen volledig rechtsbevoegde personen en rechtspersonen, zoals bedrijven, zijn bevoegd om het platform te gebruiken en/of bestellingen te plaatsen.

1.6. Bij het bestellen van cateringdiensten kan de klant alcoholische goederen bestellen. getvoila wijst erop dat alcoholische goederen alleen worden uitgegeven aan mensen ouder dan 18 jaar en behoudt zich het recht voor om een ​​passende leeftijdsidentificatie te vragen en de levering te weigeren als de juiste leeftijdsidentificatie niet kan worden verstrekt. Daarnaast behoudt getvoila zich het recht voor om de levering van alcohol te weigeren aan mensen die de indruk wekken al onder invloed te zijn van alcohol of andere drugs.

1.7. getvoila is gerechtigd om bij de uitvoering van haar dienstverlening gebruik te maken van derden. Getvoila zal  er daarbij voor zorgen dat de op haar rustende verplichtingen ook door de derde worden nageleefd.

 

2. Diensten van getvoila

2.1. Op het platform presenteert getvoila klanten een selectie van cateringdiensten, producten, voedingsmiddelen, gerechten, menu's, goederen en diensten (gezamenlijk “cateringdiensten”) die getvoila betrekt van verschillende restauranthouders of cateringdienstverleners (“partners”). De cateringdiensten kunnen met name ook bestaan ​​uit bereide en verpakte levensmiddelen en goederen, die vervolgens als kant-en-klare kooksets (eventueel ook inclusief voorverpakt voedsel) aan de klant worden geleverd voor de eindbereiding. 

2.2. Bovendien levert getvoila het technische platform waarmee de bestellingen en betalingen van de klant eenvoudig bij getvoila kunnen worden verwerkt, waarbij getvoila als wederverkoper van de cateringdiensten van de partners de bestellingen van klanten verwerkt. De gerechten, menu's en kooksets als onderdeel van de cateringdiensten worden bereid, bereid en verpakt door de partners waarmee getvoila afzonderlijke contracten afsluit en vervolgens rechtstreeks naar de getvoila-verzendpartners verzonden - of getvoila zelf afgeleverd bij klanten. 

2.3. De bestellingen van de klant creëren uitsluitend een contractuele relatie tussen de klant en getvoila, en niet ook tussen de klant en de partner. De partner wordt dus geen contractpartner van de klant.

 

3. Orderverwerking en contractafsluiting

3.1. Afbeeldingen en foto's van de cateringdiensten op het platform kunnen soms afwijken van het uiterlijk van de aan de klant geleverde cateringdienst.  

3.2. Alle serviceaanbiedingen van getvoila op het platform vertegenwoordigen slechts een niet-bindend verzoek aan de klant om overeenkomstige aanbiedingen in te dienen. Alleen de voltooide bestelling van de klant wordt beschouwd als een bindend aanbod van de klant aan getvoila om een ​​overeenkomstig contract met betrekking tot de cateringdiensten af ​​te sluiten. 

3.3. Een geldig contract tussen getvoila en de klant met betrekking tot de cateringdiensten vereist de aanvaarding van het aanbod van de klant door getvoila en komt als volgt tot stand:

De klant kan een bestelling voltooien door een door getvoila ter beschikking gesteld bestelformulier online of offline volledig in te vullen en te verzenden - of door een bestelproces op het platform te voltooien door op de knop "bestellen met betaling" te klikken - en zo een bindend aanbod aan getvoila te doen. De klant ontvangt vervolgens een geautomatiseerde orderbevestiging. De orderbevestiging vormt geen aanvaardingsverklaring van de kant van getvoila. Getvoila kan het aanbod van de klant accepteren door een aanvaardingsverklaring in de vorm van een orderbevestiging te sturen (bijvoorbeeld per e-mail) of door een verzendbevestiging naar de klant te sturen.

 

4. Levering 

4.1. Voor de levering van de cateringdiensten aan de klant kan getvoila de klant bezorgkosten in rekening brengen, waarvan het bedrag aan de klant wordt getoond voordat het bestelproces wordt voltooid. De exacte levertijd varieert afhankelijk van de partner van getvoila en de details van de bestelling (bijvoorbeeld bestelhoeveelheid, afstand, tijdstip, enz.). De levertijden die door getvoila of de verzendpartners aan de klant worden meegedeeld, zijn slechts schattingen. 

4.2. getvoila levert de cateringdiensten uitsluitend op adressen in Nederland, Duitsland en Oostenrijk die per bezorgdienst kunnen worden bezorgd en zich bevinden in de op het platform aangegeven bezorggebieden. Getvoila levert op het afleveradres dat de klant via het platform heeft opgegeven. 

4.3. De klant is zich ervan bewust dat de cateringdiensten vooral betrekking hebben op vers bereide en bederfelijke goederen. Hij verbindt zich ertoe om op het hem meegedeelde leveringstijdstip beschikbaar te zijn via de bij het plaatsen van de bestelling opgegeven contactmogelijkheden en om de cateringdiensten onmiddellijk in ontvangst te nemen op het door hem opgegeven leveringsadres of deze te laten ontvangen door een persoon die bevoegd is om de cateringdiensten in ontvangst te nemen. Omdat het bij de cateringdiensten vooral gaat om vers bereide en bederfelijke goederen, is de klant zich ervan bewust dat bij de levering gekoelde (of als zodanig gemarkeerde goederen) ook na de overhandiging aan hem dienovereenkomstig gekoeld moeten blijven. om de juiste duurzaamheid te garanderen. Indien de klant niet voor passende koeling zorgt, kan hij geen overeenkomstige aanspraken jegens getvoila doen gelden. De klant wordt verzocht de levering bij ontvangst te controleren op volledigheid en juistheid en eventuele zichtbare gebreken rechtstreeks aan de afleveraar te melden. Ook latere klachten over gebreken kunnen rechtstreeks aan getvoila worden gericht.

4.4. Indien noch een persoonlijke overdracht, noch een overdracht aan een buurman van de klant of een andere persoon die bevoegd is om de levering in ontvangst te nemen, door de klant mogelijk of toegestaan ​​is, verkeert de klant in verzuim. Een verdere bezorgpoging is ter beoordeling van getvoila. 

4.5. Als de klant opdracht geeft om de cateringdiensten over te dragen aan een buurman van de klant, iemand anders die bevoegd is om ze in ontvangst te nemen, of als ze worden achtergelaten op een door de klant aangegeven locatie, gaat het risico van onopzettelijk verlies of beschadiging van de cateringdiensten over. aan de klant. Bij twijfel zijn eventuele onduidelijkheden met betrekking tot de door de klant opgegeven opslaglocaties voor rekening van de klant. In deze context heeft getvoila geen verplichting om de geschiktheid van de door de klant opgegeven opslaglocatie te controleren.

4.6. getvoila behoudt zich het eigendom van de cateringdiensten voor totdat de klant deze volledig heeft betaald.

 

5. Betaling

5.1. De klant kan kiezen tussen de verschillende betaalmethoden die op het platform worden aangeboden. getvoila behoudt zich het recht voor om aanvullende betaalmethoden aan te bieden of om geen betaalmethoden meer aan te bieden. De keuze van de klant voor de betaalmethode tijdens het bestelproces is bindend. 

5.2. Als de klant kiest voor een online betaalmethode, kan zijn betaling worden verwerkt door een externe betalingsdienstaanbieder die samenwerkt met getvoila. In dit geval kunnen de kaart- en/of rekeninggegevens van de klant ook voor een nieuwe bestelling bij de externe betalingsdienstaanbieder worden gedeponeerd en opgeslagen, op voorwaarde dat de klant besluit deze te storten of op te slaan en daarmee zijn toestemming hiervoor kenbaar maakt. In dit kader kunnen tevens de voorwaarden van de betaaldienstverlener van toepassing zijn.

5.3. De klant zorgt ervoor dat de tijdens de contractuele relatie verstrekte of opgeslagen informatie over de betalingsmethoden altijd correct en actueel is. De klant zal getvoila onmiddellijk op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in dit kader, zoals het wijzigen van zijn bankgegevens of creditcardgegevens, indien dit noodzakelijk is voor de betaling van bestellingen die reeds door de klant zijn geplaatst.

5.4. De betalingseisen van Getvoila zijn onmiddellijk opeisbaar, onverminderd het wettelijke herroepingsrecht van de klant.

5.5. Alle prijzen vermeld op het platform zijn in euro’s en inclusief de geldende wettelijke omzetbelasting. De voor de klant geldende prijs geldt op het moment van de betreffende bestelling van de klant. 

5.6. getvoila kan de klant na de orderbevestiging een geautomatiseerde factuur in tekstvorm sturen. 

 

6. Voucherpromoties

6.1. Bij vouchers zijn de vouchervoorwaarden afhankelijk van de betreffende voucherpromoties. In geval van tegenstrijdigheid tussen de betreffende vouchervoorwaarden en deze Algemene Voorwaarden, hebben de vouchervoorwaarden voorrang.

6.2. Tenzij voor de voucheracties afzonderlijke en afwijkende vouchervoorwaarden gelden, geldt in het algemeen voor vouchers: (i) vouchers kunnen niet worden gecombineerd met andere kortingsacties of andere tegoeden of tegoeden; (ii) een latere overweging van vouchers is niet mogelijk.

6.3. Het is de klant niet toegestaan ​​vouchercodes van of gerelateerd aan getvoila te publiceren op commerciële websites of sites van derden, zoals vouchersites, dealblogs of forums. Hetzelfde geldt voor uitingen die de klant op bovengenoemde websites doet om contact met hem op te nemen om de vouchercode door te geven. Vouchercodes die in strijd met het bovengenoemde lid worden gepubliceerd of doorgegeven, worden door getvoila gedeactiveerd. getvoila behoudt zich het recht voor om bestellingen die zijn geplaatst met behulp van gepubliceerde of doorgegeven vouchercodes op elk moment te annuleren.

 

7. Voedsel

7.1. De in het kader van de catering verstrekte voeding kan allergenen, additieven of andere ingrediënten bevatten. Voor gedetailleerde informatie over allergenen, ingrediënten, additieven of andere voedselinformatie, evenals ingrediënten die moeten worden geëtiketteerd, ontvangt de klant ook een hand-out van de getvoila-partner die bij de levering is inbegrepen, die de klant zorgvuldig zal controleren voordat hij het voedsel consumeert. In geval van vragen over allergenen, ingrediënten, additieven of andere voedselinformatie, evenals ingrediënten die moeten worden geëtiketteerd, staat de klantenservice van getvoila op verzoek ook te allen tijde voor de klant klaar. Als er onduidelijkheden zijn aan de kant van de klant, dient hij af te zien van het plaatsen van een bestelling of, indien hij al heeft besteld, van het nuttigen van het voedsel. In dit kader is de klant tevens verplicht om overige product-, verbruiks- en waarschuwingsinformatie over de geleverde horecadiensten vooraf zorgvuldig te lezen en in acht te nemen.

7.2. getvoila is op geen enkel moment de fabrikant van de goederen, gerechten of levensmiddelen in het kader van de cateringdiensten, maar betrekt deze bij haar partners, die door de klant doorgaans als fabrikanten worden beschouwd.

7.3. Omdat de cateringdiensten en goederen overwegend vers bereide en bederfelijke goederen zijn, moeten ze door de klant worden geconsumeerd binnen de door getvoila of de partner aangegeven houdbaarheids- of consumptieperiode. Deze houdbaarheids- of consumptieperiode kan aan de klant worden meegedeeld door het afdrukken op de cateringdiensten of goederen, op de verpakking ervan, op de flyer, als onderdeel van de bestelling of orderbevestiging of op een andere gepaste manier. Getvoila garandeert of is de klant niet verschuldigd dat de cateringdiensten of goederen eetbaar zullen zijn nadat de aangegeven houdbaarheids- of consumptieperiode is verstreken.

 

8. Contractduur en beëindiging

8.1. De contractuele relatie tussen getvoila en de klant met betrekking tot het gebruik van het platform kan door beide partijen op elk moment zonder opgaaf van redenen worden beëindigd. Dit laat de betalingsverplichting van de klant voor reeds geplaatste bestellingen onverlet.

8.2. De met getvoila gesloten overeenkomsten voor de afname van cateringdiensten zijn overwegend koopovereenkomsten die eindigen met het nakomen van de wederzijdse contractuele verplichtingen zonder dat een afzonderlijke opzegging nodig is.

8.3. In afzonderlijk aangegeven uitzonderingsgevallen worden contractuele relaties met een bepaalde contracttermijn of met een vast aantal leveringen overeengekomen. Dergelijke contractuele relaties eindigen bij het verstrijken van de specifieke contracttermijn of bij de levering en betaling van de overeengekomen leveringen. In deze gevallen is een afzonderlijke opzegging niet nodig. Als alternatief kunnen dergelijke contractuele relaties door beide partijen worden beëindigd met een opzegtermijn van twee weken.

8.4. getvoila behoudt zich het recht voor om bestellingen op elk moment zonder opgaaf van redenen te annuleren of niet te accepteren als er aanwijzingen zijn voor nepbestellingen, misbruik van vouchers of fraude met creditcardbetalingen.

8.5. Het recht op buitengewone beëindiging blijft onaangetast.

 

9. Aansprakelijkheid 

9.1. getvoila is aansprakelijk voor schade – ongeacht de rechtsgrond – in geval van opzet of grove nalatigheid. In geval van minder dan grove nalatigheid is getvoila alleen aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid, indien een garantie wordt aangenomen en voor schade die voortvloeit uit de schending van een essentiële contractuele verplichting (d.w.z. een verplichting waarvan de nakoming de een goede uitvoering van de overeenkomst die in de eerste plaats mogelijk wordt gemaakt en de naleving waarop de klant regelmatig vertrouwt en kan vertrouwen (kardinale verplichting). 

9.2. Iedere verdere aansprakelijkheid van getvoila is uitgesloten.

9.3. getvoila is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door nalatigheid van derden of onderbrekingen in de beschikbaarheid van het platform die buiten haar controle liggen (bijvoorbeeld technische problemen met het internet die niet door één partij kunnen worden beïnvloed, UMTS-transmissie).

9.4. Het platform bevat ook links naar andere websites. getvoila is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte inhoud en aanvaardt geen aansprakelijkheid of garantie voor de juistheid van de gelinkte pagina's. Gegevensbescherming op de gelinkte pagina's maakt eveneens geen deel uit van de contractuele relatie.

9.5. Voor zover de aansprakelijkheid van getvoila uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van haar werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten.

9.6. getvoila streeft ernaar om het platform te allen tijde beschikbaar te maken voor alle klanten. Dit is uitgesloten van tijdelijke bedrijfsonderbrekingen als gevolg van normale onderhoudswerkzaamheden, systeeminherente verstoringen van het internet bij externe providers of externe netwerkexploitanten en in geval van overmacht. De klant heeft derhalve geen recht op een voortdurende, ononderbroken terbeschikkingstelling van het platform. Stilstand door onderhoudswerkzaamheden wordt echter tot een mogelijk minimum beperkt.

9.7. De bepalingen van de Productaansprakelijkheidswet blijven onaangetast.

 

10. Gegevensbescherming

10.1. Als verantwoordelijke instantie voor gegevensbescherming verwerkt getvoila persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

10.2. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kunt u vinden op het platform op www.nl.getvoila.com/privacyverklaring of via de klantenondersteuning op support@getvoila.com.

 

11. Verwijzing naar het wettelijke herroepingsrecht voor consumenten, herroepingsinstructies en voorbeeldformulier voor herroeping

11.1. Herroepingsrecht

De klant kan zijn bestelling bij getvoila niet annuleren als het gaat om de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden (Artikel 6:230p lid 1° van het Burgerlijk Wetboek). Het herroepingsrecht is ook uitgesloten voor goederen die niet geprefabriceerd zijn en waarvan de productie een individuele selectie of bepaling door de klant doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de klant (Artikel 6:230p lid 2° van het Burgerlijk Wetboek) en voor verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, als de verzegeling na levering is verwijderd (Artikel 6:230p lid 3° van het Burgerlijk Wetboek).

Voor het deel van de bestelling dat niet onder de bovengenoemde uitsluitingen valt, heeft de klant, die consument is in de zin van Artikel 6:230o van het Burgerlijk Wetboek, een herroepingsrecht. Een consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtstransactie sluit voor doeleinden die niet in de eerste plaats kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

12. Geschillenbeslechting

12.1. getvoila neemt niet deel aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie. getvoila is meer geïnteresseerd in het rechtstreeks oplossen van geschillen met klanten. De klant kan hiervoor altijd contact opnemen met de klantenservice.

12.2. Online geschillenbeslechting overeenkomstig artikel 14 lid 1 ODR-VO (EU nr. 524/2013):

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat u hier kunt vinden: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

13. Slotbepalingen 

13.1. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing, met uitsluiting van zowel het VN-verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen 

evenals alle conflicterende wettelijke bepalingen die verwijzen naar een ander rechtssysteem. Klanten die consument zijn en hun gewone verblijfplaats in Nederland hebben, kunnen zich ook beroepen op alle dwingende bepalingen van de Nederlandse wetgeving. 

13.2. Er zijn geen aanvullende afspraken.

13.3. Mocht een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ineffectief of niet-afdwingbaar zijn of worden, dan blijven de Algemene Voorwaarden van kracht. De ongeldige of niet-afdwingbare regeling wordt vervangen door de wettelijke regeling of, bij gebrek aan een wettelijke regeling, door de effectieve en afdwingbare regeling waarover de partijen eerlijk zouden zijn overeengekomen, wetende van de ineffectiviteit of niet-afdwingbaarheid. Hetzelfde geldt in het geval van een lacune in de regelgeving.

 

13.4. Als de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een speciaal publiekrechtelijk fonds is, is de bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele relaties tussen de klant en getvoila Berlin.

 

October 2023