Ga verder naar de inhoud

Privacyverklaring

 1. Algemeen

Deze gegevensbeschermingsverklaring informeert u over de verwerking van uw persoonlijke gegevens in verband met het gebruik van getvoila.com en de functionaliteiten die via deze beschikbaar worden gesteld (hierna gezamenlijk "website" of "getvoila" genoemd), die Dine In Taste GmbH, Schönhauser Allee 148, 10435 Berlijn, Duitsland (hierna “getvoila”).

Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking, kunt u deze te allen tijde intrekken
Herroep de werking voor de toekomst door ons hiervan op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld via support@getvoila.com. Wij bewaren uw toestemming gedurende drie jaar na het einde van het jaar waarin de intrekking plaatsvindt.

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijvoorbeeld bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke persoon) te beschermen, gebruikt getvoila een SSL- of TLS-codering. Een gecodeerde verbinding herkent u aan de tekenreeks ‘https://’ of het slotje in uw browserregel.

 1. Verantwoordelijke instantie en functionaris voor gegevensbescherming

De verantwoordelijke persoon in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere regelgeving inzake gegevensbescherming is:
Dine In Taste GmbH
Schönhauser Allee 148
10435 Berlijn
Duitsland
support@getvoila.com
+31 85 888 3366

De functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke persoon is:
SPB DPO Services GmbH, mevrouw Dr. Annette Demmel
An der Buche 4
13465 Berlijn
Duitsland
Mail: annette.demmel@spb-dpo-services.com
Telefoon: +49 172 69 11 332

 1. een bezoek aan de site

Als u de website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, dat wil zeggen als u zich niet registreert of ons op andere wijze informatie verstrekt, verzamelen wij alleen gegevens die uw browser naar onze server verzendt (zogenaamde "serverlogbestanden"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens die technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te kunnen tonen:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijd op het moment van toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron/referentie van waaruit u op de pagina bent gekomen
 • Browser gebruikt
 • Besturingssysteem gebruikt
 • IP-adres gebruikt

De verwerking vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lid 1 letter b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) op basis van uw gebruik van onze website en ons belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website in overeenstemming met Artikel 6 Paragraaf 1 Artikel 1 sub f AVG.

Wij verwerken uw gegevens om u een functionele website te kunnen bieden, bewaren de gegevens gedurende de periode die getvoila hiervoor heeft aangegeven en verwijderen vervolgens uw gegevens. Alleen medewerkers van getvoila die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de website hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

 1. 1. Contact (z.B. per e-mail)

Als u per e-mail contact met ons opneemt, verwerken wij uw e-mailadres. Als u ons ook uw naam en andere persoonsgegevens meedeelt, verwerken wij deze ook. De wettelijke basis voor deze verwerking is artikel 6, lid 1 b) AVG. Wij verwerken uw gegevens om uw verzoek te kunnen beantwoorden. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard gedurende de periode die getvoila heeft aangegeven met betrekking tot de uitvoering van de taak en vervolgens verwijderd. Alleen medewerkers die zijn belast met het beantwoorden van contactverzoeken hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Behoudens de overdracht van gebruiksgegevens naar de VS zoals beschreven in verband met Google Analytics of anderszins vermeld in deze gegevensbeschermingsverklaring, zal getvoila uw persoonlijke gegevens niet doorgeven aan een derde land buiten de EU. Elke andere overdracht vindt alleen plaats als getvoila hiertoe wettelijk of officieel verplicht is of als openbaarmaking vereist is als onderdeel van uw gebruik van de website.

 1. 2. Nieuwsbrief

Met uw toestemming kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief, waarmee wij u interessante informatie sturen over nieuwe menu's en food highlights, u inzicht geven in de wereld van de beste restaurants en u informeren over kortingsacties, evenementen en producten.
U kunt uw toestemming voor het verzenden van de nieuwsbrief op elk gewenst moment intrekken. U kunt uw herroeping kenbaar maken door op de link aan het einde van de nieuwsbrief te klikken of door een e-mail te sturen naar support@getvoila.com.
Om u aan te melden voor onze nieuwsbrief verwerken wij uw voornaam, indien u deze opgeeft, en uw e-mailadres. Wij maken gebruik van de zogenaamde double opt-in procedure: nadat u zich heeft aangemeld, sturen wij een e-mail naar het door u opgegeven e-mailadres. In deze e-mail vragen wij u
om te bevestigen dat u de nieuwsbrief wenst te ontvangen. Als u uw aanmelding voor onze nieuwsbrief bevestigt, slaan wij uw e-mailadres, IP-adres en het tijdstip van aanmelding en bevestiging op. Het doel van deze verwerking is om uw aanmelding te kunnen bewijzen en eventueel misbruik van uw persoonsgegevens op te kunnen helderen. Rechtsgrondslag van
Verwerking is uw toestemming in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lid 1 letter a) en artikel 49 lid 1 a) AVG. Na succesvolle registratie ontvangt u – indien aangeboden – een kortingscode; Informatie over de inwisseling van de korting verwerken wij voor verificatiedoeleinden in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter b) AVG.
Medewerkers die met de nieuwsbriefadministratie werken en toegang hebben tot uw persoonsgegevens

Om u onze nieuwsbrief te kunnen sturen, maken wij gebruik van de diensten van externe dienstverleners, waarvan een deel zich buiten de EU bevindt, waaronder de dienstverlener Klaviyo, Inc., 125 Summer Street, Floor 6, Boston, MA, 02110, VS. Houd er rekening mee dat het niveau van gegevensbescherming in de VS lager is dan in de EU en dat overheidsinstanties mogelijk toegang kunnen krijgen tot uw persoonlijke gegevens, hoewel hier mogelijk niet voldoende wettelijke bescherming tegen bestaat. In dergelijke situaties sluiten wij verwerkingsovereenkomsten met onze dienstverleners buiten de EU in landen met een ontoereikend beschermingsniveau, waarin standaardcontractbepalingen van de EU zijn opgenomen. Deze kunt u hier https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?uri=CELEX:32021D0914&locale=nl bekijken.
Wij bewaren uw toestemming gedurende drie jaar na het einde van het jaar waarin de intrekking plaatsvindt.

 1. 3. Aanmaken van een klantaccount

Als u bij ons een klantaccount aanmaakt of via een overeenkomstige knop uw wens kenbaar maakt dat de door u ingevoerde gegevens worden opgeslagen om de verwerking van toekomstige bestellingen te vereenvoudigen, verwerken wij de gegevens die u bij de registratie en hieronder verstrekt.
Gegevens ten behoeve van het beheren van klantgegevens en het verwerken van geplaatste bestellingen.
De wettelijke basis voor de verwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, letter b) AVG.
Alleen de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het beheer en de technische administratie van klantgegevens ontvangen uw persoonsgegevens. Wij slaan uw gegevens op zolang het klantaccount bestaat en daarna voor een periode van maximaal drie jaar, indien dit in individuele gevallen in het kader van de wettelijke bewaartermijnen noodzakelijk is.

     4. 4. Bestellingen en betalingen

Als u via onze website bestellingen plaatst, verwerken wij naast de gegevens vermeld in de serverlogbestanden en de bestelde goederen of diensten ook uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer (optioneel), de aankoopprijs en de betaling geeft het tijdstempel van de aankoop weer.
Medewerkers die met de uitvoering van de opdracht zijn belast, evenals externe dienstverleners die betrokken zijn bij de orderverwerking, hebben toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van de betreffende deeldienst. Bij bezorging worden de inhoud van de bestelling en de bezorggegevens doorgegeven aan de bezorger.
Als ze bij ons worden verzameld en niet rechtstreeks bij de betalingsdienstaanbieder, worden uw betalingsgegevens doorgegeven aan de betalingsdienstaanbieder die u hebt geselecteerd voor de betalingsverwerking. Hierbij geven wij de gegevens door die u aan ons verstrekt en die nodig zijn voor het verwerken van de betaling. Afhankelijk van de geselecteerde betalingsdienstaanbieder kan dit zijn: naam,
Adres, rekeningnummer, sorteercode, creditcardnummer, indien van toepassing, factuurbedrag, valuta- en transactienummer, e-mailadres, IP-adres, mobiel telefoonnummer. Tijdens het betalingsproces kunt u zien welke gegevens op basis van de gevraagde categorieën worden verzonden.
De gegevensverwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 zin 1 letter b) AVG. De gegevens worden uitsluitend doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking; de gegevens worden na levering weer verwijderd, voor zover onze dienstverleners zelf om wettelijke redenen niet verplicht zijn de gegevens op te slaan. Informeer uzelf over de gegevensverwerking door de geselecteerde
Betaaldienstaanbieders op de betreffende websites van de aanbieder waarmee u uw contract heeft gesloten.

Om u de betalingsdiensten van Klarna te kunnen aanbieden, sturen wij persoonlijke gegevens, zoals contactgegevens en bestelgegevens, naar Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden. Klarna verwerkt deze gegevens in het kader van de communicatie met u
overeenkomst gesloten om te beoordelen of u gebruik kunt maken van de via Klarna aangeboden betalingsmogelijkheden. Informatie over Klarna vindt u op: https://www.klarna.com/de/.

Als u PayPal of GPay Express Check-out kiest voor de betalingsverwerking, worden de gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking en orderverwerking gedeeld tussen PayPal Inc., 2211 N 1st St San Jose, CA 95131, VS, en ons of Google Ireland Limited, Google-gebouw Gordon House,
4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland, en aan ons doorgegeven om het contract met u te kunnen nakomen met de geselecteerde betalingsmethode. De wettelijke basis voor de verwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, onder b) AVG. Meer informatie over gegevensverwerking bij het gebruik van de PayPal-betaalservice
Express vindt u in de bijbehorende gegevensbeschermingsverklaring onder
www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=nl_nl#Updated_PS of voor GPay onder Privacybeleid – ​​Privacy & Voorwaarden – Google.

 1. Diensten van derden

Om onze diensten te kunnen leveren en voortdurend te kunnen verbeteren, zijn wij afhankelijk van de diensten van de volgende derde partijen, via welke ook persoonsgegevens kunnen worden verwerkt. Wij hebben deze externe aanbieders zorgvuldig geselecteerd in overeenstemming met de bepalingen van de AVG. Tenzij anders vermeld, alleen ontvangen
Medewerkers van ons of de dienstverlener hebben toegang tot uw persoonsgegevens en zijn belast met het onderhouden van de relevante functionaliteit. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard voor de duur die voilà heeft vastgesteld met betrekking tot de vervulling van de taak in overeenstemming met de vereisten van het handels- en belastingrecht en worden daarna verwijderd.

A. Tenzij anders vermeld in deze gegevensbeschermingsverklaring, is de exploitant van alle hier genoemde Google-diensten Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

 i. Google Analytics

Op deze website wordt gebruik gemaakt van de dienst “Google Analytics”. De exploitant van deze dienst is Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland.
Google Analytics is een webanalysedienst en stelt ons in staat conclusies te trekken over het gebruikersgedrag op onze website door cookies in te stellen en de aldus verkregen informatie. De door de cookies gegenereerde informatie wordt naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Met behulp van Google Analytics worden de volgende gegevens verzameld en verwerkt:

 • IP-adres (geanonimiseerd)
 • gebruiksgegevens
 • Klik op pad
 • App-updates
 • Browserinformatie
 • Apparaat informatie
 • JavaScript-ondersteuning
 • bezochte pagina's
 • Verwijzende URL
 • Downloaden
 • Flash-versie
 • locatie informatie
 • aankoopactiviteit
 • Widget-interacties
 • Datum en tijd van bezoek

De wettelijke basis voor de verwerking is uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, lid 1, letter a AVG. Als u niet wilt dat Google Analytics de genoemde gegevens verzamelt en verwerkt, kunt u uw toestemming te allen tijde weigeren of met werking voor de toekomst intrekken.
De persoonsgegevens worden bewaard zolang ze nodig zijn om het verwerkingsdoel te verwezenlijken. De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel.
Naast Google Ireland Limited kunnen de gegevens in het kader van de verwerking aan de volgende ontvangers worden doorgegeven:

– Google LLC.
– Alphabet Inc.

Om het privacybeleid en cookiebeleid van Google Ireland Limited te lezen, verwijzen wij naar https://policies.google.com/privacy?hl=en en https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en.
Als onderdeel van de verwerking door Google Analytics kunnen gegevens worden verzonden naar de derde landen VS, Singapore, Taiwan en Chili. De veiligheid van de overdracht wordt gewaarborgd door zogenaamde modelcontractbepalingen, die ervoor zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens onderworpen is aan een beveiligingsniveau dat overeenkomt met dat van de AVG. Als de standaardcontractbepalingen niet voldoende zijn om een ​​passend beveiligingsniveau te garanderen, wordt uw toestemming vooraf verkregen als onderdeel van het toestemmingsbeheersysteem in overeenstemming met artikel 49, lid 1, zin 1, lit.


ii. Google Maps

Op deze website is de dienst "Google Maps" via API geïntegreerd om geografische informatie te kunnen weergeven. Door het gebruik van Google Maps kan Google gegevens over uw gebruik van de dienst verzamelen, verwerken en gebruiken. Door het gebruik van Google Maps kan informatie over het gebruik van deze website, inclusief uw IP-adres en het (start)adres dat is ingevoerd in het kader van de routeplannerfunctie, worden verzonden naar Google in de VS. De inhoud van de kaart wordt door Google rechtstreeks naar uw browser verzonden, die deze in de website integreert. Voor meer informatie over de verwerking van uw gegevens door Google, zie de Privacyverklaring van Google.

Met behulp van Google Maps worden de volgende gegevens verzameld en verwerkt:

 • IP adres
 • locatie informatie
 • gebruiksgegevens
 • Datum en tijd van bezoek
 • URL's

De wettelijke basis voor de verwerking is uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, lid 1, letter a AVG. Als u niet wilt dat Google via onze website gegevens over u verzamelt, verwerkt of gebruikt, kunt u uw toestemming te allen tijde weigeren of met werking voor de toekomst intrekken. U kunt JavaScript ook deactiveren in uw browserinstellingen. In dit geval kunt u de kaartweergave echter niet gebruiken.
De persoonsgegevens worden bewaard zolang ze nodig zijn om het verwerkingsdoel te verwezenlijken. De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel.
Naast Google Ireland Limited kunnen de gegevens in het kader van de verwerking aan de volgende ontvangers worden doorgegeven:
– Google LLC.
– Alphabet Inc. 

Als onderdeel van de verwerking door Google Analytics kunnen gegevens worden verzonden naar de derde landen VS, Singapore, Taiwan en Chili. De veiligheid van de overdracht wordt gewaarborgd door zogenaamde modelcontractbepalingen, die ervoor zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens onderworpen is aan een beveiligingsniveau dat overeenkomt met dat van de AVG. Als de standaardcontractbepalingen niet voldoende zijn om een ​​passend beveiligingsniveau te garanderen, wordt uw toestemming vooraf verkregen als onderdeel van het toestemmingsbeheersysteem in overeenstemming met artikel 49, lid 1, zin 1, lit.

 
iii. Google Tag Manager

 Deze website maakt gebruik van Google Tag Manager ("GTM"), een aanbod van Google Ireland Ltd. De GTM gebruikt tags zoals codefragmenten of pixels op uw eigen website met behulp van een zogenaamde container, die een soort placeholder in de broncode plaatst en waarin de te gebruiken tools zonder problemen in de broncode worden opgeslagen. de website moet ingrijpen. Met behulp van de GTM kunnen tools op uw eigen website worden gebruikt zonder dat deze in de broncode zijn geïntegreerd. In plaats daarvan hoeft alleen de code van de GTM ingebouwd te worden en kan de GTM gebruikt worden als centrale locatie om de gewenste tools te starten of uit te schakelen.

De GTM werkt vervolgens op de website doordat een gedefinieerd gebruikersgedrag een zogenaamde trigger activeert, zodat vervolgens een tag (d.w.z. een pixeltag, webbaken of html-code) voor de tool wordt uitgespeeld. De GTM verzamelt de relevante gegevens voor de ingebouwde tool en stuurt deze door naar de tool. In deze context is het niet alleen zo dat de gegevenscategorieën die voor de respectieve tools zijn beschreven, worden doorgegeven aan de respectieve aanbieders van de tools; Daarnaast heeft Google Ireland Ltd. Informatie over uw gebruiksgedrag op onze website. Omdat een groot aantal aanbieders van tools in landen buiten de EU gevestigd zijn, verwijzen wij u graag naar de beschrijving van de betreffende tools als u informatie wilt over de door getvoila afgesloten overdrachtsmechanismen. De essentiële inhoud van de gegevensbeschermingsovereenkomsten in dit verband kunt u vinden op https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=nl zien.

getvoila gebruikt de GTM niet alleen om statistische tools te gebruiken, maar ook marketingtools. Dienovereenkomstig is de GTM een statistisch en marketinginstrument en wordt de GTM gebruikt via de cookie-toestemmingstool op basis van uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1 a) AVG, die u op elk moment kunt geven met ingang van de U kunt uw toestemming in de toekomst intrekken door een e-mail te sturen naar hello@getvoila.com.

Als onderdeel van de verwerking door Google kunnen gegevens worden verzonden naar de derde landen VS, Singapore, Taiwan en Chili. De veiligheid van de overdracht wordt gewaarborgd door zogenaamde modelcontractbepalingen, die ervoor zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens onderworpen is aan een beveiligingsniveau dat overeenkomt met dat van de AVG. Als de standaardcontractbepalingen niet voldoende zijn om een ​​passend beveiligingsniveau te garanderen, wordt uw toestemming vooraf verkregen als onderdeel van het toestemmingsbeheersysteem in overeenstemming met artikel 49, lid 1, zin 1, onder a) AVG.

 iv. Google reCaptcha-Dienst

We kunnen de Google reCaptcha-service gebruiken om te bepalen of een persoon of computer een specifieke invoer op een van onze formulieren maakt. Google gebruikt de volgende gegevens om te controleren of u een mens of een computer bent: IP-adres van het gebruikte apparaat, de website die u bij ons bezoekt en waarop de Captcha is geïntegreerd, datum en duur van het bezoek, identificatiegegevens van het apparaat gebruikt, browser- en besturingssysteemtype, Google-account als u bij Google bent ingelogd, evenals muisbewegingen in de reCaptcha-gebieden en taken waarvoor u afbeeldingen moet identificeren. De wettelijke basis voor de beschreven gegevensverwerking is uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, lid 1, letter a AVG. Als onderdeel van de verwerking door Google kunnen gegevens worden verzonden naar de derde landen VS, Singapore, Taiwan en Chili. De veiligheid van de overdracht wordt gewaarborgd door zogenaamde modelcontractbepalingen, die ervoor zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens onderworpen is aan een beveiligingsniveau dat overeenkomt met dat van de AVG. Als de standaardcontractbepalingen niet voldoende zijn om een ​​passend beveiligingsniveau te garanderen, wordt uw toestemming vooraf verkregen als onderdeel van het toestemmingsbeheersysteem in overeenstemming met artikel 49, lid 1, zin 1, onder a) AVG.

 v. Google Ads

Wij maken op onze website gebruik van ‘Google Ads’ (voorheen Google AdWords), een dienst van Google Ireland Ltd. Met Google Ads kunnen wij met behulp van advertentiemateriaal op externe websites de aandacht vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen. Hierdoor kunnen wij bepalen hoe succesvol individuele promotie-activiteiten zijn. Deze advertentiemedia worden door Google geleverd via zogenaamde "adservers". Hiervoor gebruiken wij zogenaamde advertentieservercookies, waarmee bepaalde parameters voor het meten van succes kunnen worden gemeten, zoals de weergave van advertenties of klikken door gebruikers. Als u onze website bezoekt via een Google-advertentie, slaat Google Ads een cookie op uw pc op. Deze cookies verliezen doorgaans hun geldigheid na 30 dagen. Ze zijn niet bedoeld om u persoonlijk te identificeren.

De volgende informatie wordt doorgaans als analysewaarden voor deze cookie opgeslagen: Unieke cookie-ID, aantal advertentievertoningen per plaatsing (frequentie), laatste vertoning (relevant voor post-view-conversies), opt-out-informatie (waarmee wordt aangegeven dat de gebruiker geen langer behandeld wil worden). Met deze cookies kan Google uw webbrowser herkennen. Als een gebruiker bepaalde pagina's van de website van een Ads-klant bezoekt en de op zijn computer opgeslagen cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Aan elke Ads-klant wordt een andere cookie toegewezen. Dit betekent dat cookies niet via de websites van Ads-klanten kunnen worden gevolgd.

Wij verzamelen of verwerken zelf geen persoonlijke gegevens in de genoemde promotie-activiteiten. Wij ontvangen alleen statistische evaluaties van Google. Op basis van deze evaluaties kunnen we zien welke van de gebruikte promotie-activiteiten bijzonder effectief zijn. Wij ontvangen geen verdere gegevens over het gebruik van het advertentiemateriaal, in het bijzonder kunnen wij de gebruiker op basis van deze informatie niet identificeren. Door de gebruikte marketingtools brengt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Google tot stand.

Voor zover bij ons bekend, ontvangt Google de informatie dat u het betreffende deel van onze website heeft bezocht of op een van onze advertenties heeft geklikt. Als u een Google-gebruikersaccount heeft en geregistreerd bent, kan Google het bezoek aan uw gebruikersaccount toewijzen. Ook als u niet bij Google geregistreerd bent of niet ingelogd bent, bestaat de mogelijkheid dat Google uw IP-adres achterhaald en opslaat.

Wij gebruiken Google Ads voor marketing- en optimalisatiedoeleinden, met name om u relevante en interessante advertenties te tonen, de prestatierapporten van campagnes te verbeteren en een eerlijke berekening van de advertentiekosten te realiseren. De wettelijke basis is uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, lid 1, letter a AVG.

Als onderdeel van de verwerking door Google kunnen gegevens worden verzonden naar de derde landen VS, Singapore, Taiwan en Chili. De veiligheid van de overdracht wordt gewaarborgd door zogenaamde modelcontractbepalingen, die ervoor zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens onderworpen is aan een beveiligingsniveau dat overeenkomt met dat van de AVG. Als de standaardcontractbepalingen niet voldoende zijn om een ​​passend beveiligingsniveau te garanderen, wordt uw toestemming vooraf verkregen als onderdeel van het toestemmingsbeheersysteem in overeenstemming met artikel 49, lid 1, zin 1, onder a) AVG.

U kunt de installatie van cookies ook voorkomen door bestaande cookies te verwijderen en de opslag van cookies uit te schakelen in de instellingen van uw webbrowser. Het is ook mogelijk om het opslaan van cookies te voorkomen door uw webbrowser zo in te stellen dat cookies van het domein "www.googleadservices.com" worden geblokkeerd (https://www.google.nl/settings/ads). Wij willen u erop wijzen dat deze instelling wordt verwijderd als u uw cookies verwijdert. U kunt op interesses gebaseerde advertenties ook deactiveren via de link http://optout.aboutads.info. Wij willen u erop wijzen dat deze instelling ook wordt verwijderd als u uw cookies verwijdert.

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, over instellings- en bezwaarmogelijkheden en over gegevensbescherming vindt u op de volgende Google-websites:

Verklaring gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

Google Website-Statistieken: https://services.google.com/sitestats/nl.html

 
b. HubSpot

Op deze website maken wij voor verschillende doeleinden gebruik van de dienst HubSpot. HubSpot is een in de VS gevestigd softwarebedrijf met kantoren in Ierland. Contactpersoon: HubSpot, 2e verdieping 30 North Wall Quay, Dublin 1, Ierland, telefoon: +353 1 5187500.

Hubspot is een geïntegreerde softwareoplossing waarmee we verschillende aspecten van onze online marketing afdekken. Deze omvatten onder meer:

E-mailmarketing, publicatie en rapportage op sociale media, rapportage, contactbeheer (bijv. gebruikerssegmentatie en CRM), landingspagina's en contactformulieren.

Met onze aanmeldingsservice kunnen bezoekers van onze site meer te weten komen over ons bedrijf, inhoud downloaden en hun contactgegevens en andere demografische informatie verstrekken. Deze informatie en de inhoud van onze website worden opgeslagen op servers van HubSpot. Ze kunnen door ons worden gebruikt om contact op te nemen met bezoekers van onze website en om te bepalen welke diensten van ons bedrijf voor hen interessant zijn. Wij gebruiken alle geregistreerde informatie uitsluitend om onze marketing-activiteiten te optimaliseren.

Meer informatie over het privacybeleid van HubSpot: https://legal.hubspot.com/privacy-policy

Meer informatie van HubSpot over de EU-regelgeving inzake gegevensbescherming: https://legal.hubspot.com/security

In het kader van de optimalisatie van onze marketingmaatregelen kunnen via Hubspot de volgende gegevens worden verzameld en verwerkt:

– Geografische Position

– Browsertype

– Navigatie-informatie

– Verwijzings-URL

- prestatie data

– Informatie over hoe vaak de applicatie wordt gebruikt

– Gegevens van mobiele apps

- Inloggegevens voor de HubSpot-abonnementsservice

– Bestanden die ter plaatse worden weergegeven

- domeinnamen

– Bekeken pagina's

– Geaggregeerd gebruik

– Versie van het besturingssysteem

– Internetprovider

- IP adres

– apparaat-ID

– Duur van het bezoek

– Waar de applicatie vandaan is gedownload

- besturingssysteem

– Gebeurtenissen die plaatsvinden binnen de applicatie

– toegangstijden

– Clickstream-Daten

– Apparaatmodel en -versie

De wettelijke basis voor de verwerking is uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, lid 1, letter a AVG. Als u niet wilt dat Hubspot de genoemde gegevens verzamelt en verwerkt, kunt u uw toestemming te allen tijde weigeren of met werking voor de toekomst intrekken. De persoonsgegevens worden bewaard zolang dit nodig is om het verwerkingsdoel te verwezenlijken. De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel.

Gegevens kunnen in het kader van de verwerking via HubSpot naar de VS worden verzonden. De veiligheid van de overdracht wordt gewaarborgd door zogenaamde modelcontractbepalingen, die ervoor zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens onderworpen is aan een beveiligingsniveau dat overeenkomt met dat van de AVG. Als de standaardcontractbepalingen niet voldoende zijn om een ​​passend veiligheidsniveau te creëren, kan uw toestemming dienen als rechtsgrondslag voor overdracht naar derde landen in overeenstemming met artikel 49, lid 1, zin 1, lit.

 

 c. Whats-App

Als u besluit om via WhatsApp met ons te communiceren, verwerken wij uw persoonlijke gegevens zoals uw telefoonnummer, uw foto, uw statusinformatie en uw naam als u deze aan ons geeft. Daarnaast verwerken wij de persoonsgegevens die u via WhatsApp aan ons verstrekt. In dit verband raden wij u aan om ons alleen de informatie te verstrekken die absoluut noodzakelijk is om uw verzoek te beantwoorden en om geen aanvullende informatie te verstrekken. Of u WhatsApp gebruikt en op deze manier contact met ons opneemt, is aan u en u kunt dezelfde informatie telefonisch, elektronisch en/of per post ontvangen.

getvoila verwerkt uw persoonsgegevens om uw verzoek via WhatsApp te kunnen beantwoorden. De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking door getvoila is uw gebruik van ons WhatsApp-kanaal in overeenstemming met artikel 6, lid 1 b) AVG.

Gegevensverwerking door WhatsApp is gebaseerd op de gegevensbeschermingsrichtlijnen van WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland, en valt onderhttps://www.whatsapp.com/legal/?lg=nl&lc=NL&eea=1#privacy-policy beschikbaar.

WhatsApp is een telecommunicatiedienst die wordt aangeboden door WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland, en een bedrijf van Facebook Inc.

De medewerkers van getvoila die onze WhatsApp-kanalen beheren, hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens. getvoila maakt gebruik van een softwareoplossing van de provider Messenger People, waarvoor geen app-installatie vereist is. Ook al wordt de toegang tot gegevens door WhatsApp grotendeels verhinderd door het gebruik van de softwareoplossing, het valt niet uit te sluiten dat medewerkers van WhatsApp of Facebook ook toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Ook kan niet worden uitgesloten dat uw gegevens worden opgeslagen op WhatsApp-servers in de Verenigde Staten van Amerika. Hiervoor is een contract afgesloten waarin de EU-modelcontractbepalingen zijn opgenomen. Voor meer informatie kunt u het privacybeleid van WhatsApp raadplegen. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard gedurende de periode die getvoila heeft aangegeven met betrekking tot de vervulling van de taak en vervolgens verwijderd.

 

 d. Typeform

Voor sommige contactformulieren gebruiken we Typeform van TYPEFORM SL, C/Bac de Roda, 163 (lokaal), 08018 Barcelona Spanje (Typeform). U kunt zien dat we Typeform gebruiken aan het feit dat "Typeform" als logo rechtsonder in de afbeelding wordt weergegeven. Met Typeform kunnen wij u op een eenvoudige manier contact met u opnemen.

Hiervoor geven wij de volgende persoonsgegevens door aan Typeform:

 • E-mailadres*
 • Voornaam*
 • Achternaam*
 • telefoonnummer

Verplichte gegevens zijn gemarkeerd met een *.

 

Typeform is de ontvanger van uw persoonsgegevens en werkt voor ons als verwerker. De wettelijke basis voor deze verwerking is uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, lid 1, letter a AVG. U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken. De herroeping kan via de aangegeven contactmogelijkheden plaatsvinden. Uw gegevens worden verwerkt totdat uw verzoek is beantwoord. Door de intrekking uit te spreken wordt de rechtmatigheid van de tot nu toe uitgevoerde verwerking niet aangetast.

De gegevens worden uitsluitend opgeslagen met het doel om vragen te versturen en te beantwoorden. De verplichte informatie wordt gebruikt om uw zorgen toe te wijzen en te beantwoorden. U kunt er ook voor kiezen om uw persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken via een dergelijk contactformulier. U kunt ook contact opnemen met het e-mailadres dat in deze verklaring staat vermeld.


Naast bovengenoemde gegevens verzamelt Typeform met behulp van cookies de volgende persoonsgegevens: Informatie over uw eindapparaat (IP-adres, apparaatinformatie, besturingssysteem, browserinstellingen). Daarnaast worden er gebruiksgegevens verzameld, zoals de datum en het tijdstip waarop u het contactformulier heeft gebruikt. Voor meer informatie, zie:https://help.typeform.com/hc/en-us/articles/360029581691-What-happens-to-my-data. Meer informatie over de bezwaar- en verwijderingsmogelijkheden voor Typeform vindt u op:https://admin.typeform.com/to/dwk6gt

 
e. Hosting door Shopify

Wij gebruiken het winkelsysteem van dienstverlener Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2nd floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland ("Shopify") voor het hosten en weergeven van de online winkel en voor gebruik van Shopify AddOns op basis van verwerking namens ons. De gegevens die op onze website worden verzameld, worden verwerkt op de servers van Shopify. De verwerking vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lid 1 letter b AVG op basis van uw gebruik van onze website en ons belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lid 1 letter f AVG.

Als onderdeel van de bovengenoemde Shopify-diensten kunnen gegevens ook worden verwerkt als onderdeel van verdere verwerking namens Shopify Inc., 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada, Shopify Data Processing (USA) Inc., Shopify Payments (VS ) Inc.of Shopify (VS) Inc. In het geval dat gegevens worden verzonden naar Shopify Inc. in Canada, garandeert het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie het passende niveau van gegevensbescherming. Bezoek de volgende website voor meer informatie over het privacybeleid van Shopify: https://www.shopify.com/nl/juridisch/privacy

Als gegevens naar Shopify in de VS worden verzonden, wordt de veiligheid van de overdracht gewaarborgd door zogenaamde standaardcontractbepalingen, die ervoor zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens onderworpen is aan een beveiligingsniveau dat overeenkomt met dat van de AVG. Als de standaardcontractbepalingen niet voldoende zijn om een ​​passend beveiligingsniveau te garanderen, kan uw toestemming dienen als rechtsgrondslag voor overdracht naar derde landen in overeenstemming met artikel 49, lid 1, zin 1, lit.

f. Aanwezigheid op sociale media

Om ons bereik te vergroten, onderhouden we online aanwezigheid op sociale media. Als u op een in onze website ingebedde link klikt, wordt u doorgestuurd naar de betreffende pagina: Instagram: https://www.instagram.com, Facebook: https://www.facebook.com.
Indien er sprake is van gezamenlijke verantwoordelijkheid met Instagram of Facebook, geldt de afspraak over gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het contract vindt u op https://nl-nl.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Meer informatie over elk
Voor verantwoordelijkheden zie het Facebook Page Insights Addendum (https://nl-nl.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum). De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is artikel 6, lid 1, zin 1, letter f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang hierbij is het vergroten van het bereik van onze online aanwezigheid op de sociale mediakanalen. doel van
Verwerking vergroot onze aanwezigheid op internet. Onze medewerkers die werkzaam zijn in het beheer van de social media kanalen en, indien van toepassing, medewerkers van de betreffende aanbieder hebben toegang tot de gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de hieronder genoemde bedrijven in de VS of zijn van daaruit toegankelijk. Voor meer informatie over het beveiligen van internationale gegevensoverdrachten raadpleegt u het gedeelte 'Overdrachten van'
persoonsgegevens in derde landen". Informatie over gegevensverwerking kunt u vinden op:
Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS) –
Privacybeleid/opt-out: http://instagram.com/about/legal/privacy;
Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland) –
Privacybeleid (Opt-Out: https://www.facebook.com/about/privacy/legal_bases). Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de duur van de taakuitvoering in het kader van de
handels- en belastingrechtelijke bewaarplichten.

g. Meld u aan via Facebook of Google

Als u uw Facebook- of Google-account gebruikt om in te loggen, stuurt Facebook of Google ons de gegevens die u in uw privacy-instellingen voor uw account bij de betreffende aanbieder hebt ingeschakeld voor de aanmeldingsfunctie. Bijvoorbeeld naam, e-mailadres, maar
zijn ook vriendenlijsten. Wij evalueren deze gegevens met betrekking tot uw activiteit bij ons en geven de door deze evaluatie verkregen kennis terug aan de betreffende aanbieder, zodat deze deze in uw gebruikersprofiel kan opslaan. Voordat u de Facebook- of Google-aanmelding gebruikt, moet u controleren welke gegevens u van de betreffende aanbieder naar ons wilt laten verzenden en deze alleen vrijgeven. Juridische basis voor de
Volgens artikel 6 lid 1 clausule 1 letter a) AVG is verwerking uw toestemming. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen of uw instellingen in uw Facebook-account te wijzigen. Onze medewerkers die zich bezighouden met uw accountadministratie hebben toegang tot uw gegevens
zijn, evenals de betreffende aanbieder van de aanmelding. Voor meer informatie over gegevensbescherming verwijzen wij u naar de gegevensbeschermingsverklaring van de betreffende aanbieder.

h. Re:amaze

Met het oog op het bieden van persoonlijke ondersteuning aan onze
Wij maken gebruik van klanten bij het gebruik van de website via een chatwidget
het platform re:amaze, een dienst van GoDaddy.com LLC, 920 Saratoga
213 Avenue Suite, San Jose, CA, 95129, VS. De rechtsgrondslag is artikel 6 Paragraaf 1 zin 1 lit. f) AVG, gebaseerd op ons legitieme belang bij het bieden van efficiënte klantenondersteuning. Als u de chatwidget gebruikt, verwerken wij uw IP-adres, de huidige website-URL, de browser user agent, tijdzone, browserlocatie indien van toepassing, en alle gegevens die worden gecommuniceerd of ontstaan ​​bij het gebruik van de chatwidget (bijvoorbeeld FAQ-zoekopdrachten, e-mailadressen, namen, chatinhoud of andere communicatie-inhoud) en gegevens die u deelt via een eenmalige aanmeldingsfunctie. Voor zover wij via re:amaze op meerdere websites informatie verzamelen over uw bezoekersgedrag om de relevantie van de reclame te beoordelen en te optimaliseren, gebeurt dit op basis van artikel 6, lid 1, zin 1, onder a) AVG met uw toestemming. Cookies die voor de chatwidget zijn ingesteld, worden alleen gebruikt voor sessiebeheer, niet voor analyse- of reclamedoeleinden van derden. Alleen medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van onze website hebben toegang tot uw gegevens. Wij bewaren uw gegevens voor een periode van enkele dagen. Als er gegevens worden verzonden naar re:amaze in de VS, wordt de veiligheid van de overdracht gewaarborgd door zogenaamde standaardcontractbepalingen, die ervoor zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens onderworpen is aan een beveiligingsniveau dat overeenkomt met dat van de AVG. Als de standaardcontractbepalingen niet voldoende zijn om een ​​passend beveiligingsniveau te garanderen, kan uw toestemming dienen als rechtsgrondslag voor overdracht naar derde landen in overeenstemming met artikel 49, lid 1, zin 1, lit. Meer informatie over de verwerking door re:amaze vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van re:amaze: https://www.reamaze.com/privacy

 1. Cookies

Afhankelijk van uw browserinstellingen en of u ons uw toestemming heeft gegeven, kunnen er bij uw bezoek aan de website cookies op u worden geplaatst om de functionaliteit van de website uit te breiden en het gebruik ervan voor u gemakkelijker te maken.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. Het opslaan en uitlezen van cookies is gebaseerd op Artikel 11.7a Telecommunicatiewet. De meeste door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie van uw harde schijf verwijderd (“sessiecookies”). Daarnaast gebruiken wij zogenaamde permanente cookies ("persistent cookies"), die op uw eindapparaat blijven staan ​​om u te herkennen bij een volgend bezoek aan de website. Als er cookies worden geplaatst, verzamelen en verwerken deze bepaalde gebruikersinformatie, zoals browser- en locatiegegevens, evenals IP-adreswaarden en zoals beschreven in de serverlogbestanden, in individuele mate. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie.

Een overzicht van de gebruikte cookies en de duur van de betreffende cookie-opslag vindt u in de cookie-instellingen in onze cookie-toestemmingstool.

Als persoonlijke gegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons worden gebruikt, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter f AVG op basis van ons legitieme belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website (zogenaamde "noodzakelijke cookies") of overeenkomstig artikel 6 lid 1 lid 1 letter a AVG op basis van uw toestemming voor alle andere cookies (marketing- en analysecookies).

Houd er rekening mee dat u uw browser ook zo kunt instellen dat u over de instelling van cookies wordt geïnformeerd en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Elke browser verschilt in de manier waarop cookie-instellingen worden beheerd. Cookie-instellingen worden beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen.

Houd er rekening mee dat als cookies niet worden geaccepteerd, de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn.

 1. Cookie-toestemmingstool

getvoila gebruikt een zogenaamde cookie-toestemmingstool om toestemming te verkrijgen voor cookies waarvoor toestemming nodig is en op cookies gebaseerde toepassingen.

Elke cookie moet op een bepaalde manier individueel worden geëvalueerd, omdat elke cookie verschillende gegevens opslaat. Ook de vervaltijd van een cookie varieert van enkele minuten tot enkele jaren. Raadpleeg daarom de cookie-instellingen in onze cookie-toestemmingstool, die altijd onderaan de website wordt weergegeven, voor een overzicht van de gebruikte cookies en de duur van de respectieve cookie-opslag.

Om ervoor te zorgen dat de cookie-inhoudstool paginaweergaven duidelijk kan toewijzen aan individuele gebruikers en de door de gebruiker gemaakte toestemmingsinstellingen individueel kan registreren, loggen en opslaan voor de duur van de sessie, wordt bepaalde gebruikersinformatie opgeslagen door de cookie-inhoudstool wanneer onze website wordt bezocht waartoe toegang wordt verkregen, zoals in de beschreven en verzamelde serverlogbestanden, inclusief het IP-adres, verzonden naar de server van de cookie-inhoudstool en daar opgeslagen. Voor meer details verwijzen wij u naar de informatie die per geval wordt verstrekt in de cookie-toestemmingstool, zoals hierboven beschreven.

De gegevensverwerking door de cookie-toestemmingstool vindt plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lid 1, letter f AVG, op basis van ons legitieme belang bij een juridisch conform, gebruikersspecifiek en gebruiksvriendelijk toestemmingsbeheer voor cookies en ook bij een juridisch conforme vormgeving hiervan, voor zover dit van toepassing is tevens artikel 6 lid 1 lid 1 letter c AVG als rechtsgrondslag. getvoila verwerkt uw gegevens voor dit doeleinde gedurende de duur van uw sessie en verwijdert vervolgens uw gegevens, tenzij u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies; in een dergelijk geval verwerken wij uw gegevens voor de duur die voor elke cookie is aangegeven.

 1. Jouw rechten

U kunt schriftelijk of per e-mail contact opnemen met getvoila via hello@getvoila.com om de volgende rechten uit te oefenen:

 • Toegang tot uw gegevens om deze te controleren en te verifiëren, een kopie ontvangen van uw persoonlijke gegevens,
 • Correctie, verwijdering of beperking van de verwerking, hieronder valt tevens het recht om onvolledige of onjuiste gegevens aan te vullen door middel van een aanvullende mededeling,
 • Bezwaar tegen de verwerking, houd er rekening mee dat u volgens artikel 21 AVG het recht heeft om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die wij verwerken op basis van legitieme belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, clausule 1, letter f) AVG; u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking als dit gebeurt om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie; als het bezwaar zich richt tegen de verwerking van persoonsgegevens met het oog op directe reclame, heeft u een algemeen recht van bezwaar zonder dat u een specifieke situatie hoeft te vermelden,
 • Ontvangst van de door u verstrekte gegevens in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat en overdracht van deze gegevens aan een andere verantwoordelijke, op voorwaarde dat u toestemming heeft gegeven voor de verwerking of dat de verwerking gebaseerd is op een contract.
 • Indien u ons uw toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken.

U heeft tevens het recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt contact opnemen met de autoriteit die verantwoordelijk is voor uw woonplaats of met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Met uitzondering van de diensten beschreven in het kader van Google Analytics, zal voilà uw persoonsgegevens niet gebruiken voor geautomatiseerde besluitvorming of profilering. Met uw toestemming vindt profilering plaats zoals hierboven beschreven in de context van de afzonderlijke tools.